صفحه اصلي         اخبار همايش         اخبار عمومي        مقالات همايش            ارتباط ما 

   

پوستر همايش
پوستر همايش


فراخوان مقاله

جزئيات محورهاي همايش

1387/2/31 سه‌شنبه

ü       مباني نظري مفهوم فعاليت اقتصادي

¨    تعاريف و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي، مفاهيم مشابه و نقد و بررسي آنها

¨    ارتباط مفهوم فعاليت اقتصادي با ساير مفاهيم و امور كشور

¨    نگرش سيستمي بر اجزاء تشكيل دهنده فعاليت اقتصادي، ورودي‌ها و خروجي‌ها شامل نيروي انساني، مواداوليه، تجهيزات و ابزارآلات، فضاي‌كاري، فرايندهاي كاري و كالاها و خدمات قابل عرضه

ü       نقش و جايگاه فعاليت‌هاي اقتصادي در اشتغال و توسعه

¨    فعاليت‌هاي اقتصادي زمينه‌ساز اشتغال در كشور

¨    اولويت‌بندي و امتيازدهي پوياي فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس شاخص‌هاي اشتغال‌زايي و توسعه

¨    اشتغال‌زايي و توسعه كشور بر اساس اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي از ديدگاه دولت

¨    توزيع تسهيلات اشتغال‌زايي بر اساس اولويت‌ها و متنايب با نياز‌هاي سرمايه‌اي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    ارزيابي كارآمدي رويكرد توسعه از جزء به كل مبتني بر توسعه سلول فعاليت اقتصادي

¨    موانع و چالش‌ها موجود و بالقوه در توسعه مبتني بر فغاليت‌هاي اقتصادي

ü       استانداردسازي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور

¨    شناسايي و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش كشاورزي اعم از زراعت، باغات، شيلات و غيره

¨    شناسايي و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش صنعت اعم از پتروشيمي، نساجي، غذايي، لوازم خانگي، خودرويي، دارويي، شيميايي، قطعه‌سازي و غيره

¨    شناسايي و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خدمات اعم از آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، توزيع، تعميرات و مشاوره و غيره

¨    ضرورت تهيه فرهنگ‌نامه ملي فعاليت‌هاي اقتصادي براي نهادهاي قانون‌گذاري و اجرايي و جامعه

¨    استانداردسازي اجزاء تشكيل‌دهنده فعاليت‌هاي‌ اقتصادي شامل نيروي انساني، مواداوليه، تجهيزات و ابزارآلات، فضاي‌كاري، فرايندهاي كاري و كالاها و خدمات قابل عرضه

¨    ضرورت تهيه كتاب‌هاي راهنما براي همه فعاليت‌هاي اقتصادي در قالبي واحد و ارائه آنها به جامعه

¨    نقش استاندارد‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي در ارتقاء كيفي كالاها و خدمات (ماحصل فعاليت‌هاي اقتصادي)

¨    ارزيابي كارآمدي نظام استاندارد كشور در پاسخگويي به نيازهاي جامعه و توسعه

¨    بررسي مشكلات ناشي از عدم دسترسي اقشار جامعه به كتاب‌هاي راهنماي فعاليت‌هاي اقتصادي

ü       توسعه و اصلاح نظام آموزشي براي برآوردن نيازهاي مديريتي و تخصصي فعاليت‌هاي اقتصادي 

¨    نقش محوري فعاليت‌ اقتصادي در توسعه نظام آموزشي كارآمد و اثربخش

¨    جهت‌دهي نظام آموزشي براي پاسخگويي به نيازها و مهارت‌هاي مديريتي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    جهت‌دهي نظام آموزشي براي پاسخگويي به نيازها و مهارت‌هاي تخصصي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    ضرورت تربيت و آموزش مديران تخصصي در سطح گسترده براي راه‌اندازي و بهره‌برداري فعاليت‌هاي اقتصادي اولويت‌دار

¨    شناسايي مشاغل مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي براي برنامه‌ريزي آموزشي  

¨    برنامه‌ريزي آموزشي متناسب با برنامه‌هاي توسعه‌اي فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني با آمايش سرزميني

¨    آموزش شاغلين فعلي با هدف توسعه كيفي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    آموزش كارجويان با هدف توسعه كمي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    ارزيابي كارآمدي نظام آموزشي كشور در پاسخگويي به نيازهاي جامعه و توسعه

ü       توسعه و اصلاح نظام پژوهشي براي برآوردن نيازهاي پژوهشي فعاليت‌هاي اقتصادي 

¨    ساماندهي، گسترش و كاربردي نمودن پژوهش بر اساس نيازهاي پژوهشي فعاليت‌‌هاي اقتصادي

¨    تخصيص بودجه‌هاي پژوهشي با توجه به اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي از ديدگاه دولت

¨    افزايش سهم بودجه پژوهشي كشور از درآمد ناخالص براي پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي فعاليت‌‌هاي اقتصادي

¨    توسعه مراكز پژوهشي براي پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي فعاليت‌‌هاي اقتصادي

¨    ارزيابي كارآمدي نظام‌ پژوهشي كشور در پاسخگويي به نيازهاي جامعه و توسعه

ü       نقش سامان‌دهي فعاليت‌هاي اقتصادي در تنظيم بازار كالاها و خدمات

¨    شناسايي و طبقه‌بندي كالاها و خدمات بر اساس فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    تعيين واحد‌هاي ظرفيت استاندارد براي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    ظرفيت‌سنجي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در عرضه كالاها و خدمات

¨    تعيين ظرفيت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي در عرضه كالاها و خدمات بر اساس واحد‌ ظرفيت فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    تنظيم بازار كالاها و خدمات با روش ظرفيت‌سنجي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    توسعه صادرات غيرنفتي با شناسايي ظرفيت‌هاي مازاد فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    برنامه‌ريزي واردات بر اساس كمبود‌هاي ظرفيتي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    شناسايي ظرفيت‌هاي موجود و بالقوه فعاليت‌هاي اقتصادي در سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي با هدف استفاده از استفاده بهينه از منابع، توزيع مناسب سرمايه و امكانات و افزايش بهره‌وري در سطح كشور

¨    بررسي مشكلات موجود در تنظيم بازار عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات، صادرات و واردات 

ü       ارتباط فعاليت‌هاي اقتصادي با توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEs)

¨    سامان‌دهي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي فعال در فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    شناسايي و معرفي قابليت‌ها و توانمندي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي بر اساس فرهنگ ملي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    ارزيابي و مميزي بنگاه‌هاي اقتصادي بر اساس استانداردهاي تعيين شده براي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    ساماندهي صنوف و اتحاديه‌هاي صنفي بر اساس طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    توسعه كمي و كيفي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي با محوريت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    ارزيابي بنگاه‌هاي اقتصادي در رعايت استانداردهاي فعاليت‌هاي اقتصادي

ü       تاثير فعاليت‌هاي اقتصادي در توسعه سرمايه‌گذاري

¨    توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بر اساس اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    ايجاد مراكز مشاوره سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي براي سرمايه‌گذاران

¨    طراحي و ايجاد  سيستم‌هاي هوشمند مشاوره مكانيزه سرمايه‌گذاري با توجه وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور

¨    ارزيابي روش‌هاي موجود اطلاع‌رساني و مشاوره به سرمايه‌گذاران، محققين، مديران

ü       فعاليت اقتصادي و نقش آن در عدالت اجتماعي

¨    توزيع عادلانه حمايت‌ها و تسهيلات دولتي و يارانه‌ها بر اساس اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    حمايت دولت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي موجود بر اساس اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    حمايت‌ دولت در ايجاد و گسترش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي بر اساس اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    توسعه مبتني بر فعاليت اقتصادي رويكردي نو براي برقراري عدالت اجتماعي و تعديل ثروت در جامعه

¨    ارزيابي سياست‌ها، برنامه‌ها و روش‌هاي فعلي توزيع تسهيلات و يارانه‌هاي دولتي

ü       جايگاه نهاد‌هاي تقنيني، اجرايي و نظارتي در توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    نقش و جايگاه توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در چشم‌اندار 20 ساله و برنامه‌هاي پنج ساله كشور

¨    سياست‌گذاري، تنظيم برنامه‌هاي توسعه، قوانين و مقررات بر اساس اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس آمايش سرزميني، سياست‌ها و برنامه‌ها و وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور

¨    نقش دولت در توسعه كمي و كيفي فعاليت‌هاي اقتصادي

ü       فنآوري و كارآفريني عوامل تحول و دگرگوني در فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    نقش فنآوري و كارآفريني در ظهور فعاليت‌هاي اقتصادي جديد و تعديل برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي سنتي

¨    نقش فنآوري در تحول و دگرگوني اجزاي تشكيل دهنده، فرايند‌هاي كاري، ورودي‌ها و خروجي‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    علم، دانش، خلاقيت، نوآوري و پژوهش عوامل موثر در توسعه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي 

¨    بكارگيري روش فنآوري گروهي (Group Technology) براي شناسايي فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    طراحي و ايجاد سيستم و پايگاه ملي اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي اقتصادي

¨    ضرورت اطلاع‌رساني مطلوب وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي اقتصادي به اقشار مختلف جامعه اعم از مديران دولتي و خصوصي، محققين، سرمايه‌گذاران، نمايندگان مجلس و غيره

ü       نقش فعاليت اقتصادي در سياست‌ها، برنامه‌ها و امور دفاعي و بين المللي

¨    شناسايي و تفكيك فعاليت‌هاي اقتصادي با ماهيت نظامي از ساير فعاليت‌هاي اقتصادي

¨    واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي با ماهيت غير نظامي تحقيقاتي و توليدي به بخش خصوصي

¨    استفاده از ظرفيت‌هاي موجود فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيرنظامي براي مقاصد نظامي و بالعكس