اخبار
1398/6/11 دوشنبه
بانوی کوهنورد شاغل در دانشگاه پیام نورمرکز یاسوج:
سی و یک قله مرتفع در 31 استان کشور را فتح کرد

.

خانم فرخ لقا حاتمی از کارکنان دانشگاه پیام نورمرکز یاسوج، اولین بانوی اهل استان کهگیلویه و بویراحمد است که پروژه ملی سیمرغ کوههای ایران را تمام کرده است و صعود به ۳۱قله در ۳۱ استان کشور را به اتمام رسانده است. کوه بانو، فرخ لقا حاتمی از کارکنان دانشگاه پیام نورمرکز یاسوج درقالب پروژه ملی سیمرغ کوههای ایران، توانست درمدت18ماه 31قله که مرتفع ترین قله های 31استان  کشور بودند رافتح کند.
گفتنی است طی مراسمی و با حضوررئیس فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران، دردومین همایش ملی اهدای نشان سیمرغ،  مدال سیمرغ کوههای ایران وگواهی صعودبه 31 قله در  31  استان به خانم فرخ لقا حاتمی اهدا  شد.
                                                       

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر