ارتباط با ما

آدرس: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

صندوق پستی: 4697 -19395 

شماره  های تماس: 7- 22455006- 021 -    23322291

شماره فکس: 22455008- 021

1