چهارشنبه 12 مهر 1402   10:06:39
اخبار
بيشتر
اطلاعیه ها
همایش ها
معرفی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی
معرفی همکاران
1402/5/25 چهارشنبه


همکاران حوزه معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی
 

نام نام خانوادگی سمت
آقای اصغر نوروزی مسئول دفتر
آقای دکتر نادعلی رئیس گروه برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
خانم زینب گنجی کارشناس مسئول امور برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
خانم سمیه تقی پوریان کارشناس مسئول گروه امور برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
آقای حسن کمالی نژاد کارشناس گروه امور برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
حمیدرضا پوربافرانی کارشناس مسئول کمیسیون ماده یک ارتقاء اعضا هیات عملی
آقای گودرزی مسئول پیگیریهای مالی 

ادارات کل
آرشیو اخبار
بيشتر
چارت سازمانی
1396/11/25 چهارشنبه
ارتباط با ما
1396/11/25 چهارشنبه

آدرس: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

صندوق پستی:   4697 -19395 

شماره های تماس:   7-22455006-021  -  23322291-021

شماره فکس:   22455008- 021

بيشتر