متون عمومي
1401/11/10 دوشنبه
برگزاری آزمون‌های سه گانه پژوهشکده بیمه

به حول و قوه الهی مورخ 22 دی ماه 1401 پیرو توافق فی مابین پژوهشکده بیمه و مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه پیام نور، آزمون های سه گانه پژوهشکده بیمه با توجه به گستردگی دانشگاه پیام نور در سرتاسر ایران و بهرهمندی از سامانه متمرکز برگزاری آزمون‌های الکترونیکی به صورت همزمان و برخط و کارشناسان متخصص در حوزه فناوری اطلاعات به منظور پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری و دارا بودن سایت های رایانه ای مجهز برگزار گردید.
لازم به ذکر است علی‌رغم برودت و سردی هوا با همت و تلاش همکاران دلسوز دانشگاه آزمون‌ها طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته انجام شد.


بيشتر