رويدادها
شنبه 19 بهمن 1398 بازدید وزیر محترم علوم از غرفه مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور در شصت و پنجمین گردهمایی معاونین کل کشور 98/11/16 به میزبانی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر