اخبار کوئید 19
1399/2/8 دوشنبه
دانشگاه پیام نور قزوین
گزارش فعالیت کانون هلال احمر و همیاران سلامت دانشگاه پیام نور قزوین

.

-دبیر کانون کارافرینی مشارکت در تیم جهادی و درمانی در درمانگاه  مشغول پیگیری وضعیت بیماران از طریق سامانه # در خانه بمانیم #

2- بر پایی ایستگاه سلامت و ارائه خدمات بهداشتی در مناطق شهری استان قزوین و اعضاء بسیج دانشجویی و کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

2-حضور فعال دبیر انجمن همیاران سلامت دانشگاه پیام نور مرکز قزوین در ایستگاه به همراه اعضاء انجمن سلامت

4- مصاحبه تلویزیونی سیمای مرکز قزوین از خانم صغری علیخانی دبیر کانون همیاران سلامت

5- حضور دبیر کانون فرهنگی اجتماعی همیاران سلامت دانشگاه پیام نور مرکز قزوین در کشیک پایگاههای سلامت در عوارضی های آزاد راههای استان قزوین

6- بازدید استاندار و فرماندار قزوین از فعالیت های دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قزوین در پایگاه سلامت آزادراههای قزوین

7- ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه دبیر کانون مهدویت و انتظار و عضو کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور

8- حضور اعضاء انجمن مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز قزوین در پایگاههای سلامت استان و انجام خدمات تب سنجی و تست سلانت از مسافران در ایام نوروز

9-تولید مواد ضدعفونی کننده و تولید ماسک در دانشگاه پیام نور قزوین

10- فعالیت جهادی در بر پایی ایستگاه پایش سلامت و تولید تنفسی و بهداشتی توسط کارشناسان فرهنگی و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین

11- توزیع بسته معیشتی ، ماسک و دستکش در روستاهای محروم توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر