اخبار و رويدادها
1399/2/15 دوشنبه
کمیته انضباطی
کمیته انضباطی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور به عنوان شورای راهبردی نظارت و سیاست گذاری مناطق و مراکز استانی انتخاب شد.

.

مدیر کل امور دانشجویان خبر داد:

کمیته انضباطی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور به عنوان شورای راهبردی نظارت و سیاست گذاری مناطق و مراکز استانی انتخاب شد.

دکتر مجید صفاری نیا ، مدیر کل امور دانشجویان گفت : در نشست 1/10 /1398 مسئولین کمیته انضباطی سازمان مرکزی دانشگاه باحضور نماینده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری،در سازمان مرکزی ضمن ابلاغ شیوه نامه جدید انضباطی ، کمیته انضباطی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور به عنوان شورای راهبردی نظارت و سیاست گذاری مناطق و مراکز استانی انتخاب شد.

دکتر صفاری نیا ادامه داد: طی حکمی از طرف مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، روسای مناطق به عنوان رئیس شورا تجدید نظر و روسای استانی به عنوان رئیس شورای بدوی استان انتخاب و ابلاغ گردید.

مدیر کل امور دانشجویان در پایان افزود: جلسات بدوی در مراکز هر استان،تجدید نظر استان ها که زیر نظر مناطق هستند در هر منطقه و جلسات تجدید نظر مرکز تحصیلات تکمیلی و مراکز بین الملل زیر نظر دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار خواهد شد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر