اخبار و رويدادها
1398/7/29 دوشنبه
افتتاحیه
افنتاحیه مرکز مشاوره قشم

.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز قشم ، دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه افتتاح شد.
طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه پیام نور مرکز قشم و نماینده اداره کل امور دانشجویان دانشگاه ،دفتر مشاوره دانشجویی افتتاح شد.
دانشگاه پیام نورقشم یسش از دو هزار دانشجو دارد که از نواحی مختلف منطقه و سایر جزایر به این مرکز مراجعه می نمایند و به نظر می رسد تاسیس مرکز مشاوره به سلامت روان و حل مشکلات روانشناختی و اجتماعی دانشجویان بسیار کمک خواهد کرد .
همچنین رئیس دانشگاه پیام نور قشم اعلام کرد با توجه به حمایت اداره کل امور دانشجویان مقرر گردید که مرکز سلف سرویس دانشگاه به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر