اخبار و رويدادها
1398/4/2 یکشنبه
برگزاری جلسه
جلسه ماهانه کمیسیون مشاوره

.جلسه ماهانه کمیسیون مشاوره دانشجویی با حضور اعضاء جناب آقای دکتر ناجی و معاون محترم اداری و مالی جناب آقای دکتر علیزاده در معاونت فرهنگی تشکیل گردید .


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر