اخبار و رويدادها
1398/3/8 چهارشنبه
جلسه کمیته مرکزی مشاوره
جلسه کمیته مشاوره دانشجویی در سازمان مرکزی برگزار شد

.

جلسه کمیته مشاوره دانشجویی سازمان مرکزی با حضور دکتر امین ناجی ، دکتر علم الهدی، دکتر زارع، دکتر آقا یوسفی ، دکتر ملکی ، دکتر صفارنیا ، خانمها اسلام دوست و آرزومندی در تاریخ 30 اردیبهشت 1398 برگزار شد .
در این جلسه شرایط همکاری با دفتر مشاوره دانشگاه فنی و حرفه ای و اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه مشترک دانشگاه و سازمان نظام روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر