پنجشنبه 3 مهر 1399  
صفحه اصلی
درباره اداره
بهداشت و روان
ارتباط با ما
آدرس : تهران - مینی سیتی- بلوار ارتش-
اول شهرک نفت-خیابان نخل-
سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور 
صندوق پستی :
4697-19395

تلفن : 
021-22485105
021-23322431
اخبار ویژه
بيشتر
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
خبرنامه الکترونیکی
بيشتر
شعب و دفاتر استانی
بيشتر
آيين نامه ها
اساسنامه
  • 1399/2/17 چهارشنبه
    اساسنامه مرکز روانشناختی و مشاوره (تقاصا محور نوع2 اساسنامه
قرارداد
  • 1398/2/15 یکشنبه
    قرارداد کازشناسان و مشاوران قرارداد
ائین نامه
قرارداد کارشناسان و مشاوران
قرارداد کارشناسانان و مشاوران
ایین نامه
آيين نامه نحوه پرداخت
بيشتر
بخشنامه ها
بيشتر
فرمها
بيشتر
تفاهم نامه
تفاهم نامه
تفاهم نامه
تفاهم نامه
 تفاهم نامه همكاري هاي مشترك
بيشتر
خبرهای استانی
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites