اخبار (لینک دانشجو)
لیست ارائه دروس، وضعیت منابع، و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 (آرشیو) (تاریخ : 26/5/92)


برنامه ذیل برای کلیه دانشجویان با ورودی های آزمون سراسری و آزمون فراگیر و دانشجویان مرکز بین الملل قابل ارائه است.

کلیک کنید: لیست ارائه دروس، وضعیت منابع، و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی نیمسال اول سال  تحصیلی 93-92

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر