اخبار
1400/9/3 چهارشنبه
فایل کد دروس و نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد جهت برگزاری آزمون حضوری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
کد درس و نوع آزمون دروس کارشناسی ارشد آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار