برنامه دروس رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 1403-1402
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده فنی مهندسی دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم پایه دانشکده علوم تربیتی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشکده مدیریت
مهندسی شیمی مهندسی مکانیک حقوق آمار آموزش محیط زیست الهیات و معارف اسلامی زبان ادبیات فارسی حسابداری
مهندسی عمران پژوهش هنر جغرافیا ریاضی علوم تربیتی تاریخ تشیع زبان انگلیسی مدیریت
مهندسی صنایع طراحی شهری علوم اجتماعی شیمی علوم ورزشی اخلاق زبان ادبیات عربی اقتصاد
مهندسی کامپیوتر مهندسی معماری جامعه شناسی فیزیک علم اطلاعات و دانش شناسی نهج البلاغه کارآفرینی
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کشاورزی علوم سیاسی زیست شناسی- بیوفیزیک روانشناسی- مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات
مهندسی برق مهندسی منابع طبیعی تاریخ زمین شناسی- ژئوفیزیک تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مدیریت کسب و کار MBA
مدیریت رسانه فتوشیمی آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیریت امور شهری
1