اطلاعيه ها
یکشنبه 1 بهمن 1396 اطلاعیه لیست ارائه دروس رشته های جدید و منابع دروس نیمسال دوم مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 97-96 بروز رسانی گردید. (1/11/96)
دانشجویان و همکاران محترم مراکز و واحدهای مجری رشته های کارشناسی به اطلاع می رساند که لیست ارائه دروس رشته های جدید و منابع نیمسال دومسال تحصیلی 97-96 قسمت اخبار دانشجو زیر پرتال برنامه ریزی آموزشی و همچنین معرفی رشته ها بروزرسانی انجام پذیرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر