اطلاعيه ها
چهارشنبه 15 شهریور 1396 بررسی مجدد در ارائه درس رشته کارشناسی مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی با کد 141134 (تاریخ درج 15/06/96)

به اطلاع کلیه مراکز مجری رشته کارشناسی مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی با کد 141134 می رساند به دلیل اصلاح دروس ارائه شده رشته فوق در سیستم جامع آموزشی گلستان مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ارائه دروس مجدد اقدام لازم انجام پذیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر