اطلاعيه ها
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 99-98
توضیحات و دستورالعمل برخی از دروس دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی
اصلاح شرح پیوست منبع درس گزارش نویسی و مکاتبات تجاری در رشته حسابداری(19/01/98)
اصلاح کد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهران و برادران (98/01/28)
اصلاحیه نام ناشر کتاب ترجمه و فناوری در رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی (04/12/97)
دستوالعمل برگزاری کلاس های عملی دروس کاورزی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی (97/11/06)
اصلاح کد برخی از دروس رشته مشاوره (121717) (03/11/97)
اصلاح عنوان ناشر در عنوان کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 (97/07/08)
اصلاح عنوان منبع درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته در نیمسال اول 98-97 (97/07/08)
تقویم آموزشی دانشگاه سال تحصیلی 98-97 (تاریخ درج خبر: 05/04/97)
ثبت نمره درس روانخوانی و تجوید مقدماتی رشته علوم قرآن و حدیث (96/11/17)
اطلاعیه لیست ارائه دروس رشته های جدید و منابع دروس نیمسال دوم مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 97-96 بروز رسانی گردید. (1/11/96)
آدرس وب سایت دریافت نرم افزار کتابخوان همراه دانشگاه (1/11/96)
تکمیل برنامه دروس رشته جغرافیا (121617) مقطع کارشناسی (تاریخ درج خبر: 30/10/96)
تغییر شرح پیوست درس جامعه شناسی انحرافات اجتماعی با کد 1222014 (تاریخ درج خبر: 20/8/96 )
اصلاح شرح پیوست درس کلام 3 در رشته های کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی (17/07/96)
ارائه 15 واحد دروس انتخابی رشته های ترویج و آموزش کشاورزی با کد 141139- 141134 مطابق با سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تاریخ د رج خبر: 15/07/96)
بررسی مجدد در ارائه درس رشته کارشناسی جغرافیا با کد 121617 (تاریخ درج خبر: ۱۹/۰۶/ ۹۶)
بررسی مجدد در ارائه درس رشته کارشناسی مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی با کد 141134 (تاریخ درج 15/06/96)
آیین نامه فعالیت های علمی دانشگاه پیام نور (تاریخ درج خبر: 12/06/96)
1 2 3 4 5 6