مدير برنامه ريزي آموزشي
1398/8/27 دوشنبه
1390/10/5 دوشنبه

مشخصات فردی:
نام: هوشنگ
نام خانوادگی: خسروبیگی

تاریخ تولد: 1346

محل تولد: اندیمشک

سوابق تحصیلی:
دکترا: تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
مرتبه علمی: دانشیار

سوابق اجرایی:
مدیر گروه
رییس بخش علمی علوم اجتماعی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه