دفتر برنامه ریزی آموزشی
1390/9/1 سه‌شنبه
 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی ربط.
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسائی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • نظرخواهی از دانشگاه های استان و مرکز و واحدهای آموزشی تابعه در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.
 • تهیه ساختارها، الگوها و روش های مناسب برای طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی.
 • تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات آموزشی و درسی مورد نیاز.
 • انجام تحقیقات و مطالعات آموزشی و درسی به منظور ارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی و درسی، بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در حوزه های مرتبط و تدوین طرح های برنامه ریزی آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذی صلاح.
 • انجام فعالیت های نیازسنجی آموزشی و تهیه ساختار آموزشی مورد نیاز حوزه های شغلی
 • تدوین استانداردهای آموزشی و شرایط یادگیری مطلوب آموزشی هر یک از دروس برنامه درسی.
 • ارزیابی مستمر برنامه های درسی و بازنگری آنها به منظور به روز نمودن و ارتقای محتوای آموزشی با توجه به نیازهای حوزه های شغلی.
 • پاسخگویی و رفع ایرادات برنامه های درسی.
 • تهیه، تدوین و بررسی برنامه های آموزشی و درسی و ارزیابی مراجع تدوین، بررسی و تصویب برنامه درسی.
 • شناسایی مراکز، انجمن های علمی- تخصصی، واحدهای تولید و صنعتی و .... و انتخاب افراد توانمند برای برنامه ریزی درسی و ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصان تدوین برنامه درسی.
 • سازماندهی و بکارگیری ظرفیت های خارج از دانشگاه جهت تدوین و بازنگری برنامه درسی، حذف، ادغام، جایگزینی، تغییر دروس و رشته و گرایش های موجود و  ارائه پیشنهاد به مراجع ذی صلاح.
 • برنامه ریزی و برگزاری کارگاهها و نشست های آموزشی مورد نیاز.
 • پیگیری، بررسی و تصویب برنامه های آموزشی و درسی ابلاغ به واحد های مجری.
 • مستند سازی فرآیندها، اتوماسیون  هوشمند جریان کارها و ارائه گزارش های مورد نیاز به مراجع ذی صلاح.
 • ارائه مشاوره و راهکارهای آموزشی به دستگاههای اجرایی متقاضی، بخش دولتی و غیردولتی.
 • هدایت و نظارت بر نیازسنجی آموزشی متقاضیان به منظور ظرفیت سازی در بخشهای اقتصادی و اجرایی.
 • مطالعه و تعیین اولویت ها و شاخص های آموزشی مورد نیاز به منظور حسن اجرای دوره های آموزشی.
 • همکاری در تدوین سیاستهای ملی در زمینه توسعه آموزشهای باز و از راه دور.
 • برنامه ریزی جهت شناسایی زمینه های گسترش آموزش های باز و از راه دور.
 • مشارکت در زمینه گسترش مقاطع مختلف تحصیلی دوره های آموزش باز و از راه دور.
 • بسترسازی به منظور تنوع بخشی و توسعه دوره های آموزش باز و از راه دور براساس نیازهای جامعه.
 • همکاری و مشارکت در تدوین مکانیزمهای مناسب در راستای تحقق اهداف نظام آموزشهای باز و از راه دور.
 • برنامه ریزی جهت فراهم ساختن امکان تامین دوره های  مورد نیاز مشاغل.
 • جمع آوری اطلاعات مشاغل در دانشگاه های استان و به روز داشتن آمارهای ذی ربط در بحث آمایش آموزش عالی.
 • بسترسازی و مشارکت در زمینه ایجاد و گسترش مراکز برون مرزی دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های برنامه ریزی آموزشی و درسی به منظور ارائه به مراجع ذی صلاح برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات.
 • بررسی، ثبت و اعلام وضعیت منابع درسی دوره کارشناسی در سیستم جامع آموزشی و تعیین میزان واحد نظری و عملی و ذکر میزان ساعات لازم برای رفع اشکال گروهی طبق آئین نامه فعالیت های علمی.
 • تهیه جدول تطبیق تخصص عضو علمی با نوع درس در مقطع کارشناسی، از طریق هماهنگی با گروه علمی ذی ربط.
 • بارگذاری کلیه اطلاعات لازم در سیستم جامع آموزشی قبل از شروع هر ترم جهت انجام ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی از قیبل: اطلاعات پایه در خصوص معرفی دروس، مصوبات رشته ها، سرفصل دروس رشته ها، منابع درسی و معادل سازی دروس، کدگذاری رشته های تازه تاسیس و کدگذاری تمامی دروس ارائه شده جدید.
 • تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی با هماهنگی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مرکز سنجش و آزمون و اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه.
 • تهیه فهرست دروس کلیه رشته های فعال دانشگاه براساس آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • انعکاس مشکلات ناشی از دروس بدون منبع یا دارای منبع خارج از دانشگاه و درخواست تدوین منبع خودآموز از گروه های علمی مربوط.
 • انجام امور حق التدریس اساتید مدعو و فعالیت آموزشی اعضای هیات علمی.
 • انجام امور مربوط به فعالیت های آموزشی (تدریس) و پژوهشی (راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد و دکتری) اعضای هیات علمی.
 • تهیه شیوه نامه های مربوط به صلاحیت تدریس مدرسین و نظارت بر انجام فعالیت های ذیربط در دانشگاه های استان.
 • بازنگری آیین نامه فعالیت های علمی در هر سال تحصیلی با همکاری بخش های علمی.
 • نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و .... ارجاعی از سوی مقام مافوق.
 • شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارشهای مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق.
 • سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق (مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی دانشگاه پیام نور، مصوبه 1391.02.25 هیأت امنا دانشگاه: ص 16، 17 و 18).