راهنماي رشته هاي تحصيلي دوره دكتري در بخش هاي علمي دانشگاه در سال تحصيلي 91-90 >> اطلاعات به تفکیک بخش علمی می باشد؛ جهت مشاهده بخش مربوطه را کلیک کنید.
1390/6/13 یکشنبه

راهنماي رشته هاي تحصيلي مقطع دكتري در بخش هاي علمي دانشگاه در سال تحصيلي 91-90

بخش علوم پايه

بخش الهيات و علوم اسلامي

بخش مديريت و اقتصاد و حسابداري

بخش ادبيات و زبانهاي خارجي

بخش علوم اجتماعي

بخش علوم تربيتي و روانشناسي

بخش فني و مهندسي

رياضي محض (گرايش آناليز)

حقوق بين الملل

مديريت دولتي (گرايش مديريت منابع انساني)

آموزش زبان انگليسي

تاريخ ايران بعد از اسلام

 

برنامه ريزي آموزش از راه دور

مهندسي صنايع

رياضي محض (گرايش هندسه)

حقوق خصوصي

مديريت دولتي ( گرايش رفتار سازماني)

زبان و ادبيات فارسي

جامعه شناسي

تربيت بدني ( گرايش مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني)

 

رياضي محض (گرايش جبر و جابجايي و همولوژي)

كلام ( گرايش فلسفه دين )

مديريت بازرگاني                 ( گرايش سياستگذاري بازرگاني – گرايش بازاريابي )

زبانشناسي همگاني

جغرافيا

روانشناسي

رياضي محض (گرايش ابرجبرها و جبرهاي مرتب شده)

مدرسي معارف اسلامي                             ( گرايش قرآن و متون اسلامي)

علوم اقتصادي

 

 

 

رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات ( كنترل و بهينه سازي)

مدرسي معارف اسلامي (گرايش مباني نظري اسلام)

 

شيمي ( گرايش شيمي آلي)

مدرسي معارف اسلامي ( گرايش انقلاب اسلامي)

شيمي (گرايش شيمي تجزيه)

مدرسي معارف اسلامي (گرايش تاريخ و تمدن اسلامي)

شيمي (گرايش شيمي فيزيك)

مدرسي معارف اسلامي ( گرايش اخلاق و عرفان)

شيمي ( گرايش شيمي معدني)

 

فيزيك – شاخه نظري – شاخه تجربي