.

1400/4/22 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی: آقای رحمان محمدی  

                                                                                     


رزومه
 
الف: مشخصات فردی و شناسنامه ای:
محل خدمت: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور اداره کل امور پشتیبانی
پست الکترونیک: R.mohammadi5513@gmail.com

ب: وضعیت استخدامی :
رسمی قطعی

ج: مقاطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش طرح های سازمانی )دانشگاه پیام نور مرکز ماهدشت استان البرز( - - -

د: سوابق کاری:
کارمند ستاد کل نیروهای مسلح فرماندهی کل قوا 1376
کارمند ذیحسابی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 1384 بصورت مأمور از ستاد کل نیروهای مسلح
مسئول دفتر مدیرکل امور مالی دانشگاه پیام نور 1385

ه: سوابق و فعالیتهای بسیج:
-1 عضو فعال پایگاه شهید جهان آرا 1374 لغایت 1376
-2 مسئول نیروی انسانی پایگاه شهید جهان آرا از سال 1376   الی 1382 حوزه شهری
-3 فرمانده پایگاه شهید جهان آرا بسیج حوزه شهری

و : وضعیت ایثارگری:
خانواده شهید )برادر شهید(

ز: سوابق آموزشی :
-1 دارای گواهی نامه آشنایی با آیین نامه مالی و معاملاتی، دانشگاه پیام نور
-2 دارای گواهی نامه شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی
-3 دارای گواهی نامه پودمان آموزشی گزارش دهی   

                                                                                                                                                         
آمار بازدید پورتال دانشگاه پیام نور:1159469031
آمار بازدید این صفحه از ابتدا تا کنون:138
آمار بازدید این صفحه (امروز):