1400/4/22 سه‌شنبه صدور بیش از 700 حکم استخدام رسمی آزمایشی بیش از 700 حکم استخدام رسمی آزمایشی اعضای غیرهیات علمی صادر شد بیش از 700 حکم استخدام رسمی آزمایشی تا تیرماه 1400 برای اعضای غیرهیات علمی صادر شده است.جهت صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی مراحل زیر انجام می گردد:
۱.بررسی شرایط لازم متناسب با مدرک تحصیلی عضو پیمانی(کاردانی با حداقل ۵ سال،کارشناسی با حداقل ۴ سال،کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی در دانشگاه) به استناد ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی
۲.درخواست عضو جهت تغییر صندوق یا عدم تغییر صندوق
۳.اعلام نظر هسته گزینش
۴.تاییدیه هیات اجرایی
۵.تاییدیه هیات رئیسه و موافقت رئیس دانشگاه
۶.صدور شماره مستخدم جدید در سامانه کارمندایران
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر