اخبار
 

احتراما ، با عنایت به نامه شماره 20174/81/ص مورخ 18/08/94 مدیرکل محترم دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان  در خصوص برگزاری

مسابقات کارکنان دولت در سال جاری ، دانشگاه پیام نور در رشته های : شنا و والیبال خانم ها در مسابقات مذکور حضور خواهد داشت.  متقاضیان به همراه
 
مدارک ذیل  تا مورخ 04/09/94 به واحد تربیت بدنی مراجعه نمایند.

-  کارمندان شرکت کننده در مسابقات می بایست رسمی ، پیمانی و قراردادی با حداقل 2 سال سابقه خدمت در دانشگاه باشند .

-  کارکنان روز مزد و پروژه ای و مشمولین قانون کار( کارگری ) حق شرکت در مسابقات را ندارند .

-   بازیکنان تیم های ملی ، لیگ کشوری و باشگاههای دسته اول در سال های 93 و 94 حق شرکت در مسابقات را ندارند .

-   متقاضیان می بایست حداقل دارای مقام استانی و یا کشوری باشند .

-    حضور قطعی متقاضیان در تیم دانشگاه و اعزام ایشان به مسابقات مذکور پس از بررسی احکام قهرمانی در اداره کل تربیت بدنی خواهد بود .

-  کلیه امورتدارکات ، تجهیزات ورزشی و هزینه های تیم  به جز هزینه رفت و برگشت از استان به عهده سازمان مرکزی دانشگاه  می باشد .

 
 
امتیاز دهی