اخبار
 
مسابقات فوتسال آقایان و والیبال بانوان به منظور ایجاد انگیزه، رقابت و شور و نشاط در بین کارکنان دانشگاه پیام نور سراسر کشور در دی ماه
 
برگزار خواهد شد.
کلیه استانها تا ۲۰ آذرماه فرصت دارند بازیکنان اصلی، ذخیره ، مربی و سرپرست تیم های فوتسال آقایان و والیبال بانوان را به
 
اداره کل امور اداری اعلام نمایند.
 
 
امتیاز دهی