اخبار
 
قابل توجه کلیه همکاران اداری و علمی؛
تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی تا 10 آذر
نظر به درخواست بسیاری از همکاران دانشگاه در سراسر کشور مبنی بر عدم ثبت نام به موقع در سامانه بیمه (به آدرس portalbime.com/pnu97darman) در موعد مقرر و همچنین دستور معاونت اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه به جهت انجام این مهم ، به استحضار می رساند: سایت مذکور از  تاریخ 8 لغایت پایان وقت اداری 10 آذرماه جهت انجام مراحل ثبت نام برای متقاضیان محترم قابل استفاده می باشد . 
لازم به ذکر است،  مهلت مقرر (97/9/8 لغایت 97/9/10 ) به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 
 
امتیاز دهی