اخبار
کتابخانه دیجیتال غنی سازی منابع کتابخانه دیجیتال
 

قابل توجه کلیه کارکنان، دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، نظر به لزوم غنی سازی منابع کتابخانه ای دیجیتال و فراهم سازی فایل های آماده بارگذاری، خواهشمند است فایل pdf منابع علمی دیجیتال در اختیار خود را جهت بارگذاری در سامانه کتابخانه دیجیتال به دفتر مدیریت کتابخانه مرکزی ارسال نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر