اخبار
کتابخانه مركزي و مرکز اسناد راه اندازی مجدد کتابخانه مركزي و مرکز اسناد
 

راه ­اندازی مجدد کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی در سازمان مرکزی:  برابر مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه و با دستور مساعد جناب آقای دکتر سرلک طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر احمد علی پور معاون محترم فناوری و پژوهش، جناب آقای فاضل بوستان به عنوان مسئول راه اندازی کتابخانه منصوب گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر