اطلاعيه
1398/3/5 یکشنبه
اهدا کتاب
اهدا کتابهای ارزشمند علمی به كتابخانه مركزي

.


كلیه همکاران محترم می توانند کتابهای ارزشمند علمی خود را جهت اهدا به کتابخانه به آقای صالح آبادی در ساختمان کتابخانه مرکزی تحویل دهند.


 
امتیاز دهی