اطلاعيه ها
شنبه 13 تیر 1394 اهدای کتاب
 

کلیه همکاران محترم می توانند کتابهای ارزشمند علمی خود را جهت اهدا به کتابخانه به آقای صالح آبادی در ساختمان کتابخانه مرکزی تحویل دهند.

 
امتیاز دهی