سوالات متداول کارکنان اداری
1392/8/5 یکشنبه

سوال: شرايط ادامه تحصيل كارمندان دولت به چه صورت است؟

  پاسخ:معمولا ،معاونت آموزشي دانشگاه در قسمت شرايط اختصاصي دفترچه ثبت نام ، همچنين  درزمان قبولي اين نكته راقيد مي كنند و تعهد مي گيرند: كه دانشجويان شاغل در وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام يكي از شرايط زيررا داشته باشند :

 دانشجويان ، موظفند، موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت نمايند كه اين موضوع بيانگر موافقت دانشگاه ،با پذيرش كارگزاران براي ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور مي باشد.2- استعفا 3- مرخصي بدون حقوق ، بر اساس آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري ،مصوب 1/12/90 وزارت علوم، مواردذيل بيان مي گردد.

ماده 51- عضو موظف است همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارت‌ها و توانايي‌هاي شغلي خود اقدام نمايد.

تبصره 1- عضوي كه به روش خودآموزي و توسعه فردي مبادرت به افزايش توانمندي خود مي‌نمايد، با پيشنهاد مسؤول واحد سازماني و تأييد هيأت اجرايي از تاريخ ارايه مدرك، از امتيازات دوره‌هاي آموزشي مصوب برخوردار خواهد شد.

تبصره 2- پذيرش مدارك تحصيلي بالاتر كه بدون استفاده از مأموريت آموزشي و هزينه مؤسسه توسط عضو اخذ شده باشد، در صورتي‌كه مرتبط با رشته شغلي وي باشد، پس از تأييد و تصويب هيأت اجرايي از تاريخ اخذ مدرك تحصيلي، با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده 52- اعزام اعضا به دوره‌هاي آموزشي منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا حوزوي در داخل و خارج از كشور، با هزينه مؤسسه و با استفاده از مأموريت آموزشي به استثناي مشمولان تبصره ذيل و ماده (53) ممنوع مي‌باشد.

تبصره- ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند.

ماده 53- در شرايط خاص، ادامه تحصيل تكميلي دانشگاهي در رشته شغلي تخصصي مورد تصدي حسب نياز مؤسسه، به تشخيص هيأت اجرايي، موافقت هيأت رييسه و تأييد هيأت امنا و احراز شرايط ذيل با استفاده از مأموريت آموزشي حسب نوع مقطع تحصيلي حداكثر تا سقف (4) سال، مشروط به سپردن تعهد رسمي خدمت به ميزان دو برابر مدت استفاده از مأموريت آموزشي به مؤسسه، از شمول اين ماده مستثنا مي‌باشد.

53- 1- وضعيت استخدامي عضو رسمي قطعي باشد.

53- 2- عضو داراي حداقل (10) و حداكثر (20) سال سابقه خدمت در مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه باشد.

53- 3- محل تحصيل عضو مورد تأييد وزارت باشد.

53- 4- حداكثر سن عضو در زمان شروع به تحصيل نمي‌بايست از (45) سال بيشتر باشد.

 

 

1392/8/1 چهارشنبه

سوال: نحوه بكارگيري نيروي انساني در دانشگاه چيست ؟

 پاسخ: باتوجه به اينكه كليه مجوز هاي بكارگيري نيرو توسط هيات امنا مستقر در سازمان مركزي صادر مي شود لذا كليه متقاضيان كار مي توانند درخواست كار خود را به دانشگاه پيام نور استان ارائه نموده تا در صورت نياز و كسب مجوز نيرو بتوان از آنها استفاده نمود.

 

1392/7/29 دوشنبه

سوال: به عنوان كارمند اداري در صورتي كه درخواست انتقال داشته باشيم چه كاري بايد انجام داد؟

پاسخ: به صورت هفتگي در هيات اجرايي بررسي و نتيجه بر اساس شرايط و ضوابط مربوطه اعلام خواهد شد.

بيشتر