کارشناس مسئول مبادلات آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: الهه توانگر

مدرک تحصیلی: لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن / نمابر: 22442042

پست الکترونیکی: int@pnu.ac.ir

شرح وظایف :

ü      مطالعه و بررسی در سیستمهای مختلف دانشگاهی جهت مبادله استاد و دانشجو

ü      جمع‏آوری اطلاعات مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به منظور همکاری و مبادلات آموزشی و پژوهشی

ü      برقراری ارتباط با انجمنها و مؤسسات آموزش عالی جهت برقراری عضویت دانشگاه در آنها

ü      انجام امور مربوط به پرداخت حق عضویتهای سالانه دانشگاه در انجمنها و مؤسسات مربوطه

ü      اقدام در خصوص شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایشهای بین‏المللی

 

 

·         کارشناس مسئول بورسها و فرصتهای مطالعاتی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم میترا  قدس

مدرک تحصیلی: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

تلفن / نمابر: 22442042

پست الکترونیکی: int@pnu.ac.ir

 شرح وظایف :

ü      نظارت بر حسن اجرای امور مالی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا شرکت‏کنندگان در کنفرانسهای علمی و مکاتبات لازم در این زمینه

ü      نگهداری سوابق مربوط به اعضای هیأت علمی استفاده‏کننده از فرصت مطالعاتی

ü      انجام مقدمات و تسهیلات لازم به منظور اعزام اعضای هیأت علمی برای شرکت در طرح مبادله کارکنان انجمن آسیایی دانشگاههای باز

ü      اقدام در خصوص شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در مجامع بین‏المللی

ü      مکاتبات مربوط به دعوت از کارشناسان خارجی و اخذ روادید آنها جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی

 

 


*   کارشناس
نام و نام خانوادگی:
سرکار خانم  فاطمه فرجی
مدرک تحصیلی: لیسانس

تلفن / نمابر: 22442042

شرح وظایف:

ü        قرار دادن  اطلاعات  انجمنها و موسسات ( آموزش باز و از راه دور) و  فراخوان کنفراسها ی بین المللی در سایت

ü        قرار دادن اطلاعات دفتر همکاریهای علمی بین المللی وزارت متبوع  در سایت

ü        قراردادن اطلاعات بروشور در سایت معاونت

ü        بروزرسانی  بروشور و اخبار و اطلاعات سایت