رويدادها
سه‌شنبه 22 آبان 1397 اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد مورخ 97/8/21

اطلاعیه مهم:

 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات (کلیه گرایشهای بازنگری شده  سال 97)

در شرح پیوست منبع درس سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی با کد 1218849 "به جای کلمه فصل، گفتار صحیح است"

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر