رويدادها
سه‌شنبه 15 اسفند 1396 اطلاعیه مهم برای دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد(تاریخ درج خبر 96/12/15)

جزوه کامل شده فیزویولوژی ورزشی کودکان بر روی پورتال قرار گرفت
نام درس: فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان
نام جزوه : فیزیولوژی ورزشی کودکان
نویسنده : اسد شهسوار
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر