اخبار
1393/11/26 یکشنبه
« تایید نهایی موافقتنامه عمرانی شماره 30146229»(تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات) «تاریخ درج 93/7/22»

.
موافقتنامه عمرانی شماره 30146229 (تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات)  به تایید نهایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رسید و فایل pdf آن جهت ارائه به مراجع نظارتی توسط استانها ضمیمه می باشد.
فايل هاي مربوطه :
Picture 001.jpg368.569 KB
Picture 002.jpg284.811 KB
Picture 003.jpg402.36 KB
Picture 004.jpg269.917 KB
Picture 005.jpg283.035 KB
Picture 006.jpg430.905 KB
Picture 007.jpg264.504 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر