اخبار
1393/4/11 چهارشنبه
« اولین جلسه کمیسیون تحول اداری و بهره وری» (تاریخ درج خبر 93/4/11)

.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری:
اولین جلسه کمیسیون تحول اداری و بهره وری دانشگاه با رویکرد جدید تحقق اهداف تحول مبتنی بر نقشه راه اصلاح نظام اداری تشکیل شد.
نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دارای 8 برنامه به شرح زیر است:
1-مهندسی نقش و ساختار دولت
2- توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
3- خدمات عمومی در فضای رقابتی
4- مدیریت سرمایه انسانی
5- فناوری های مدیریتی
6- توسعه فرهنگ سازمانی
7- صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
8- نظارت و ارزیابی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر