اخبار
1393/3/17 شنبه
« تایید نهایی بودجه تفصیلی سال 1392 دانشگاه پیام نور » (تاریخ درج خبر 93/3/17)

.


بودجه تفصیلی سال 1392 دانشگاه پیام نور به تایید نهایی رئیس محترم هیات امنای دانشگاه رسید. 

فایل پیوست ضمیمه می باشد.

 
فايل هاي مربوطه :
بودجه تفصيلي 92.pdf4.29 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر