اخبار
1393/2/31 چهارشنبه
« نامه تقدیر و تشکر » (تاریخ درج خبر 93/2/31)

.

به پیوست نامه تقدیر و تشکر جناب آقای دکتر ناجی مدیر کل محترم دفتر ریاست ضمیمه می باشد.
فايل هاي مربوطه :
D!9637087.doc100.352 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر