اخبار
1398/3/21 سه‌شنبه
« بودجه ابلاغی سال 1398 دانشگاه پیام نور - شبکه دانشگاه های مجازی (هوشمند) جهان اسلام» (تاریخ درج 1398/03/21)

.

به پیوست فایل بودجه ابلاغی سال 1398 دانشگاه های مجازی جهان اسلام ضمیمه
می باشد.
فايل هاي مربوطه :
majazi.pdf1.84 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر