اخبار
1397/11/9 سه‌شنبه
« موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای » (تاریخ درج 94/11/20)

.


به پیوست فایل موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ضمیمه می باشد.
فايل هاي مربوطه :
موافقتنامه.pdf845.952 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر