استان ها
1397/8/19 شنبه
با هدف ارتقای مهارتهای علمی وکاربردی دانشجویان ،
قراردادهمکاری برگزاری دوره های آموزشی دردانشگاه پیام نور استان یزد امضاء شد

.

دانشگاه پیام نور مرکز یزد در راستای سیاست استفاده بهینه از امکانات موجود و ایجاد راهکارهای مفید برای ارتقای سطح علمی و کاربردی دانشجویان وهمچنین درآمدزایی ، قراردادبرگزاری دوره های آموزش عالی آزاد  راباموسسه آموزشی پاژایوان امضاءکرد.

   به گزارش روابط عمومی: با توجه به دیدگاه مدیریت دانشگاه مبنی بر ارتقائ سطح علمی و کاربردی دانشجویان و همچنین استقبال دانشجویان از طرح برگزاری دوره های آموزشی ، دانشگاه پیام نور مرکز یزد نسبت به عقد قرارداد همکاری برگزاری دوره های آموزشی با موسسه‌ آموزشی پاژایوان که داراری مجوز و پروانه تأسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور جهت برگزاری دوره های تخصصی رشته های ساختمان و مهندسی معماری است اقدام کرد. طبق قرارداد مذکور مقرر شد دوازده عنوان دوره آموزشی تخصصی و با شماره استاندارد آموزشی و همچنین ارائه گواهینامه معتبر پایان دوره (سازمان فنی و حرفه ای کشور) در مرکزیزد برگزار شود.لازم به توضیح است زمان برگزاری و عناوین دوره ها در درگاه اینترنتی مرکزیزد قرارداده شده است.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر