آخرين اختراعات
صفحه اصلي
نخبگان استان کرمان
ورود

نخبگان استان کرمان

.

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان کرمان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

24

10

5

5

1

4

8

5

9

4

 

 


 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان کرمان

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

گلاویژ قهرمانی و

بیتا قهرمانی

کرمان

مدیریت بازرگانی

مخترع

راحیل ابوالحسن زاده

 

باغین

مدیریت جهانگیری

مخترع

لادن نخعی عبدل آبادی

 

کرمان

فیزیک

مخترع

فاطمه منصوری

 

کرمان

ارشد شیمی

پژوهشگر

یار محمد با قلانی

 

کرمان

ارشد شیمی

پژوهشگر

امید مجتهد زاده

 

کرمان

فیزیک

مخترع

فواد نگارستانی

 

کرمان

فیزیک

مخترع

ایمان شجاعی

 

کرمان

فیزیک

مخترع

مریم غفاری حومدینی

 

کرمان

زیست شناسی

مخترع و پژوهشگر

آرزو شجاعی باغینی

 

کرمان

مهندسی منابع طبیعی

مخترع

علی ایرانمنش بنا

 

کرمان

فیزیک

مبتکر

آمنه رمضانی

 

برازجان

روان شناسی

مولف

حسین ثمری

 

کرمان

آمار

مبتکر

صالح ایزد پناه

 

کرمان

 

مخترع

علی حیدر نیا

 

کرمان

 

مخترع

رقیه شمس

 

سیرجان

ارشد شیمی

مبتکر

محمد رضا شریفی فدیجی

 

رفسنجان

مهندسی آب و خاک

مخترع-مبتکر.مولف وپژوهشگر

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان کرمان  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

2

2

1

1

3

8

5

-

-

-

-

2

-

24

1