اطلاعیه

دانشجویانی که به نحوه طراحی سوالات و یا کلید آزمونهای چند گزینه ای اعتراض دارند ، می بایست سه روز پس از برگزاری آزمون به مدت یک هفته نسبت به تکمیل فرم درخواست بررسی سوال در سیستم جامع دانشگاهی گلستان اقدام نمایند. درخواست تجدید نظر یا اعتراض به سوال و کلید به هیچ وجه به صورت غیر سیستمی(خارج از سیستم جامع آموزشی گلستان ) مورد پذیرش نمی باشد.

دانشجویان محترم می توانند از طریق منوی کاربر،صفحه مشاهده نتایج آزمون  اطلاعات مربوط به تصویر سوال،کلید، پاسخنامه درس و نمره آزمون به تفکیک چندگزینه ای،تشریحی ،عملی ، میان ترم و همچنین میزان بارم بندی مربوط را مشاهده نمایند.

-

دانشجویانی که به نحوه طراحی سوالات و یا کلید آزمونهای چند گزینه ای اعتراض دارند ، می بایست حداکثر 5 روزپس از اعلام نمرات نسبت به تکمیل فرم درخواست بررسی سوال در سیستم جامع دانشگاهی گلستان اقدام نمایند. درخواست تجدید نظر یا اعتراض به سوال و کلید به هیچ وجه به صورت غیر سیستمی(خارج از سیستم جامع آموزشی گلستان ) مورد پذیرش نمی باشد.

دانشجویان محترم می توانند از طریق منوی کاربر،صفحه مشاهده نتایج آزمون  اطلاعات مربوط به تصویر سوال،کلید، پاسخنامه درس و نمره آزمون به تفکیک چندگزینه ای،تشریحی ،عملی ، میان ترم و همچنین میزان بارم بندی مربوط را مشاهده نمایند.

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند از نیمسال جاری نتایج اعتراضات وارده ثبت شده در سیستم گلستان به آزمون های پایان ترم از تاریخ 9/4/93 بر روی پورتال دانشگاه پیام نور بخش مرکز سنجش و آزمون ، قسمت گزارشات قابل مشاهده می باشد.
1