آخرين اختراعات
صفحه اصلي
نخبگان استان همدان
ورود

نخبگان استان همدان

.

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان همدان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

30

17

8

6

1

-

-

-

12

-

 

 
 

 

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان همدان

از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1394

1395

1

3

1

-

4

2

10

3

3

-

-

-

-

30
دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان همدان

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

زهرا صفری

ملایر

IT

مخترع

مریم جعفری جوزانی

ملایر

IT

مخترع

سیده ریحانه طوسی

همدان

مدیریت اجرایی

نخبه فرهنگی ورزشی

بهناز خاکسار

همدان

مخترع

سعید عباسی

قروه درجزین

حسابداری

مخترع

حافظ زارعی

همدان

ریاضی

مخترع

میثم مظاهری

فامنین

کشاورزی ماشین الات

مخترع

مهدی وطنی اجور

بهار

کشاورزی ماشین الات

مخترع

سید کمال رجبی

همدان

شیمی تجزیه

مخترع

مریم حاصلی منظور

همدان

مدیریت پروژه

مخترع

شیوا جمشیدیان

همدان

اقتصاد

مخترع

علیرضا بیات

همدان

مهندسی کامپیوتر

مبتکر

احسان نرگسیان

همدان

مهندسی صنایع

مبتکر

امین نیک پی

همدان

روانشناسی

مخترع

مهدی شفیع یاری

بهار

مدیریت دولتی

مخترع

مریم میرزایی

ملایر

IT

مخترع

زهرا الیاسی

رزن

مهندسی کشاورزی

مخترع

حسین احمدیان

همدان

شیمی آلی

مخترع

مهدیه گودرزی

ملایر

کامپیوتر

مخترع

الناز حسنی بهزاد کوهی

همدان

مخترع

اشکان یوسفی

ساوه

ارشد مدیریت اجرائی

نخبه فرهنگی

سعید نجم ارا

لاجین

مدیریت جهانگردی

نخبه هنری

مجید سمواتیان

کبود آهنگ

جغرافیای شهری

نخبه هنری

احمد شانیان

همدان

ریاضی

نخبه فرهنگی

حسین گودرزی معصومی

ملایر

فیزیک

مخترع

مهدی احمدی

همدان

مدیریت

مخترع

محسن کلهر

همدان

آمار

نخبه فرهنگی و هنری

رحمان حیدری

همدان

مدیریت

نخبه فرهنگی

علیرضا قنبری

همدان

ارشد شیمی تجزیه

مخترع

عباس اقبالی مهران

آمار

مولف

 

1