آخرين اختراعات
صفحه اصلي
نخبگان استان خراسان رضوی
ورود

نخبگان استان خراسان رضوی.

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

65

18

9

9

6

-

5

3

9

12

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی از سال 83 -95

جمع کل

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1

3

4

6

21

13

8

7

-

-

2

-

-

65
 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

فاطمه حاج اسماعیلی

عشق آباد

مدیریت جهانگردی

مولف و هنرمند

سمیه درودی

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

مرتضی فلاح

سبزوار

فیزیک هسته ای

مبتکر

محمد رزاقی

مشهد

IT

مولف

سمیرا شاهیان

سرولایت

مهندسی کشاورزی

پژوهشگر

حسین انتظاری

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

مجید سویزی

سبزوار

فیزیک هسته ای

مخترع

فرامرز هادی پور

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

مهران صفایی ترشیزی

مشهد

مدیریت بازرگانی

مخترع

حامد رنجبر

قوچان

مدیریت صنعتی

مخترع

مریم مهدوی متین

مشهد

فیزیک

مخترع

مهدی عمادی

مشهد

مدیریت صنعتی

مخترع

علیرضا ثابتی

تربت جام

روانشناسی

مخترع

مجتبی قربانی طولارود

مشهد

ارشد آمار

پژوهشکر و مبتکر

طیبه خورشید اسماعیلیان

مشهد

کامیوتر

مخترع

محمد رامندی

فریمان

حقوق

مخترع

هاشم دهقان پورفراشاه

فریمان

روان شناسی عمومی

مولف

مجید جلالیان

مشهد

تربیت بدنی

مخترع

رضا حسین زاده یامی

قوچان

حقوق

مخترع

صدر الدین افقهی

سبزوار

فیزیک

مبتکر

سعیده شجاعی کاریزکی

تربت حیدریه

زیست شناسی

مخترع

زهرا صفدری

مشهد

زیست شناسی

مخترع

کیارش مجتهدین

مشهد

IT

مولف

سحر سپهر

مشهد

زیست شناسی

مخترع

زهرا شعبانی

مشهد

کامپیوتر

مخترع

ناصر شجاعی

سبزوار

مدیریت دولتی

مخترع

زهرا ثابتی نوقابی

مشهد

ارشد بیوشیمی

پژوهشگر

سمیه بزقانی

نیشابور

جغرافیا انسانی

پژوهشگر

محمود صدیق

مشهد

روانشناسی

مخترع

امید مظفری

مشهد

الهیات

مبتکر

محمد جواد اکبریان

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

مصطفی پرهیزگار

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

امین امید بخش

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

سمیه شفاهی

مشهد

ارشد شیمی

مخترع

باسمه صالحی

مشهد

کامپیوتر

مخترع

ناهید بهمدی

مشهد

زیست شناسی

مخترع

زهره افتخار

مشهد

علم اطلاعات و دانش شناسی

مولف و پژوهشگر

سارا هوشمند رضاقلی زاده

مشهد

شیمی

پژوهشگر

معصومه چوپانی

فریمان

روانشناسی

مولف  و پژوهشگر

1