سه‌شنبه 29 مرداد 1392 تماس با دانشگاه
تلفن: 32440301-32440302-32440711-32440713
دورنگار: 32440304
نشاني: استان یزد شهرستان بافق بلوارشهید بهشتی (ورودی شهر)دانشگاه پیام نور مرکزبافق
 
امتیاز دهی