همایش
1402/9/14 سه‌شنبه
همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی بهمن ماه امسال برگزار می شود
همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی با همکاری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و دانشکده حقوق و علوم اجتماعی برگزار می شود.

.

به گزارش روابط عمومی علاقمندان مقاله های خود را می توانند با عنوان های (حقوق ساختمان)، (حقوق دادرسی شهری)، (حقوق مدیریت شهری)، (حقوق سلامت شهری)، (حقوق شهرسازی)، (حقوق زمین شهری) و (حقوق فناوری نوین شهری) به دبیرخانه همایش ملی مذکور ارسال کنند.
مهلت دریافت چکیده مقاله های همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی ۲۰ دی ماه سال جاری است.
۳۰ دی ماه امسال آخرین مهلت دریافت مقاله کامل توسط علاقمندان برای شرکت در همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی است.
علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۲۲۴۸۵۱۳۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.
پژوهشگران می توانند مقاله های خود را از طریق رایانامه به همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی به آدرس های
www.iranianurbanlaw.com
 www.conference.pnu.ac.ir
 info@iranianurbanlaw.com
f.social@pnu.ac.ir
ارسال کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر