استان ها
1402/10/26 سه‌شنبه
معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها دانشگاه پیام نور در چهارمین اجلاس رؤسای استانی:
مردمی بودن دانشگاه پیام نور مهمترین عامل توسعه این دانشگاه است

.

به گزارش روابط عمومی دکتر مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها در چهارمین اجلاس رؤسای استانی دانشگاه پیام نور در بندرعباس اظهار داشت: در یک سال گذشته تلاش و همیاری رؤسای استانی و مسؤلین مراکز و واحدها تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و سبب انسجام درونی و در نهایت حفظ موجودیت و تقویت دانشگاه شد.

دکتر سلطانی احمدی در ادامه گفت: در دو سال گذشته تعامل سازنده دانشگاه با مجلس نتایج و دستاوردهای خوبی برای دانشگاه در حوزه بودجه، حفظ املاک و ساماندهی داشت و بابت این امور قدردان مجلس انقلابی هستیم.

وی در ادامه گفت: با وجود تلاش و نقش مجلس، رؤسای استانی و مدیران ستادی در موجودیت و تقویت دانشگاه؛ مردمی بودن دانشگاه پیام نور مهمترین عامل حفظ موجودیت، تقویت و توسعه این دانشگاه است. از اینرو تکریم ارباب رجوع و توجه جدی به حقوق دانشجویان باید مورد توجه جدی مدیران دانشگاه باشد.

دکتر سلطانی احمدی در پایان گفت: عملیاتی کردن بخشنامه «منع تدوین و تصویب مقررات بدون رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی» محور فعالیت دفتر امور حقوقی دانشگاه است. از اینرو تمامی مصوبات از قبیل آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مصوب برای تطبیق با اسناد بالادستی و قوانین مربوط مورد بررسی خواهد گرفت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر