استان ها
1402/2/30 شنبه
در دیدار سرپرست مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور با رئیس انجمن دوستی ایران و چین تاکید شد؛
انجمن دوستی ایران و چین در شانگهای از توسعه همکاری های دانشگاهی دو کشورو ترویج زبان فارسی حمایت می کند.

.

انجمن دوستی ایران و چین در شانگهای از توسعه  همکاری های دانشگاهی دو کشور و ترویج زبان فارسی حمایت می کند.در دیدار رئیس انجمن دوستی ایران و چین و سرپرست مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور بر علاقه مندی دو طرف برای استفاده از ظرفیت های متقابل تاکید شد.

در این دیدار که با حضور دکتر نا شی (na xi)، رئیس انجمن دوستی ایران و چین و دکتر پیمان آقائی، سرپرست مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور و به منظور گسترش روابط علمی میان مراکز علمی و آموزشی جمهوری خلق چین و دانشگاه پیام نور در محل مرکز امور بین الملل این دانشگاه برگزار گردید، موضوعاتی همچون زمینه سازی برای برقراری ارتباط موثر میان دانشگاه های چین و دانشگاه بزرگ پیام نور، ساز و کارهای انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، برگزاری دوره های آموزش های رسمی و کوتاه مدت مشترک، دوره های متقابل آموزش زبان های فارسی و چینی در دانشگاه های دو طرف و به ویژه برگزاری یک دوره آموزش کوتاه مدت زبان فارسی برای تجار و اتباع چینی ساکن کشور امارات، در نمایندگی دبی دانشگاه پیام نور و انجام تورهای علمی مشترک، مورد توافق قرار گرفت.

آقای نا شی، تحکیم و گسترش روابط دوستانه و برادری بین مردم دو کشور و پیشبرد اهداف مشترک دو ملت در زمینه های فرهنگی، علمی و  فنی و  زمینه سازی برای فعالیت های سالم اقتصادی در دو کشور را از اهداف انجمن دوستی ایران و جین بر شمرد و از اعلام آمادگی این انجمن برای ایجاد ارتباط دانشگاه پیام نور با نهادهای علمی و دانشگاهی در چین و برقراری روابط با نهادهای دولتی و غیر دولتی از طریق عقد تفاهم نامه ها و سازماندهی و اعزام گروههای علمی و فرهنگی، برگزاری نشست های مشترک تبادل افکار میان اندیشمندان و اساتید دانشگاه پیام نور و جامعه علمی چین خبر داد.
دکتر آقائی، نیز در این گفت و گو از عزم دانشگاه پیام نور برای حضور موثر و پردامنه تر این دانشگاه در عرصه های بین الملل خبر داد و با تاکید بر وجود ظرفیت های علمی و تجربی وسیع و غیر قابل انکار این دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی و بهره منده از توان بالای اساتید با تجربه و با انگیزه، آنرا فرصتی برای توسعه همکاری های متقابل دانست.

توسعه دیپلماسی علمی، افزایش فعالیت های علمی فرا مرزی و افزایش شمار دانشجویان بین المللی دانشگاه از راهبردهای مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر