استان ها
1402/2/25 دوشنبه
در آستانه هفته ارتباطات و به همت دانشگاه پیام نور و اداره کل روابط عمومی ؛
سمینار تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در روابط عمومی برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سمینار تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در روابط عمومی با حضور، دکتر حمید شکری خانقاه استاد برجسته علم ارتباطات، دکتر بیگ زاده معاون توسعه منابع انسانی استاندار، دکتر طبرسی مدیر کل حوزه استاندار، دکتر اسدی مدیر کل اداره کل روابط عمومی استانداری و خانم دکتر معین الدینی سرپرست دانشگاه پیام نوراستان برگزار شد.
درابتدای این مراسم خانم دکتر معین الدینی، ضمن خوشامد گویی به میهمانان و مسئولین روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان، روابط عمومی را آیینه تمام نمای هر اداره ای دانست و بر عمق بخشی به فعالیتهای آموزشی در این بخش تاکید کرد.
در ادامه این مراسم، حمید شکری خانقاه، مدرس ارتباطات و این دوره آموزشی گفت: روابط عمومی‌هایی کارآمد، اثرگذار و توانمند هستند که قادر باشند از رنج‌ها و مسائل ارتباطی دستگاه گذر و آنها را درمان کنند.
وی افزود: شاخص کار روابط عمومی تعداد اخبار نیست، بلکه معیار و شاخص در میزان و کیفیت حل مسائل ارتباطی سازمان این است که چند مشکل سازمان را حل و دغدغه‌ها را مدیریت کرده اند.
شکری بیان کرد: باید تلاش کنیم یاد بگیریم چگونه از دردها بگذریم و بر رنج‌های سازمان غلبه و آن را درمان کنیم.
این پیشکسوت روابط عمومی ادامه داد: روابط عمومی در واقع مدیریت پیشرفته اقناع و جلب اعتماد و افزایش سرمایه اعتماد‌سازمان است.
وی، روابط عمومی را مدیریت هوشمندانه ارتباطات انسانی دانست‌.
همچنین علی بیگ‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان نیز در این سمینار اظهار کرد: باید در هر کاری که به عهده داریم، درست انجام وظیفه کنیم که این مسله در گرو آگاهی، آگاهی در گرو شناخت و شناخت در گرو آموزش است
در پایان این مراسم از آقایان محمد سهرانی، سید ابراهیم صباغ جعفری، محمد حسن نیک اندیش، یوسف میرگنجانی و خانمها فهیمه جنگجوی، فاطمه دارابی، فرشته صفی نتاج، زینب السادات پورسجادی، زهرا رامش و حکیمه استوار زاده، مدیران و همکاران فعال در حوزه روابط عمومی مراکز و واحدها و ستاد دانشگاه پیام نور استان تجلیل شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر